Şimdilerde kan gölüne dönen Mezopotamya’nın 9 şaşırtıcı özelliği

Günümüzde siyasi çekişmenin, zulmün ve savaşların merkezi olan Mezopotamya aslında medeniyetin beşiği. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarını kaplayan bölgenin unutulmuş özelliklerini sizin için derledik…

Yazar : Editör Görüntülenme : 6516

Dünyanın ilk uygarlığını kuran Sümerlerin anavatanı MÖ 4000 yılının ortalarından itibaren Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski ve en temel medeniyeti olan Sümerlerin ana yurdudur.


Dünyanın ilk uygarlığını kuran Sümerlerin anavatanı

MÖ 4000 yılının ortalarından itibaren Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski ve en temel medeniyeti olan Sümerlerin ana yurdudur.

Modern hukukun temeli Mezopotamya’da atıldı 282 adet yasadan oluşan ve modern hukukun temeli olan Hammurabi Kanunları (MÖ 1780) günümüzde evlilik ile ilgili kuralları ve medeni hukukunun özünü oluşturuyor.


Modern hukukun temeli Mezopotamya’da atıldı

282 adet yasadan oluşan ve modern hukukun temeli olan Hammurabi Kanunları (MÖ 1780) günümüzde evlilik ile ilgili kuralları ve medeni hukukunun özünü oluşturuyor.

Tüm dinlerin çıkış noktası .Tüm dinlerin kökeninin Mezopotamya olduğu kabul edilmektedir. Antik Mezopotamya dininin temelleri erken Sümer Hanedanları tarafından atılmış, daha sonra oluşan uygarlıklar ve bölgeye yerleşen kavimler bu dini yapıyı benimsemişti. Tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da antik Mezopotamya dininin izlerini taşıyor.


Tüm dinlerin çıkış noktası

.Tüm dinlerin kökeninin Mezopotamya olduğu kabul edilmektedir. Antik Mezopotamya dininin temelleri erken Sümer Hanedanları tarafından atılmış, daha sonra oluşan uygarlıklar ve bölgeye yerleşen kavimler bu dini yapıyı benimsemişti. Tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da antik Mezopotamya dininin izlerini taşıyor.

Modern matematiğin beşiği... Mısır matematiğinden daha ileri bir matematik geliştiren Mezopotamyalıların, lise iki düzeyinde bir matematik bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Mezopotamyalılar, ikinci dereceden bazı poligonların köklerini bulmayı, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlardı. Mezopotamyalıların 60 tabanlı sayı sistemi günümüzde halen denizcilik ve astronomide kullanılmaktadır.


Modern matematiğin beşiği... Mısır matematiğinden daha ileri bir matematik geliştiren Mezopotamyalıların, lise iki düzeyinde bir matematik bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Mezopotamyalılar, ikinci dereceden bazı poligonların köklerini bulmayı, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlardı. Mezopotamyalıların 60 tabanlı sayı sistemi günümüzde halen denizcilik ve astronomide kullanılmaktadır.

Dünyanın ilk sulama ve atık su altyapısının kurulduğu coğrafya... İlk sulama ve atık su kanalları, Mezopotamya’da ortaya çıktı. Mezopotamya’daki Nippur kentinde Fırat’ın suyu, sulama kanallarıyla kente taşınır ve pişmiş toprak künklerle çeşmelere ulaştırılırdı. Yapılan kazılarda Ur kentinin pişmiş topraktan yapılmış kanalizasyon künkleri de bulundu. (Yukarıdaki resim M.Ö. 2000 yıllarında yaşamış Sümer kenti Mali’nin yerleşim şeklini gösteriyor.)


Dünyanın ilk sulama ve atık su altyapısının kurulduğu coğrafya...

İlk sulama ve atık su kanalları, Mezopotamya’da ortaya çıktı. Mezopotamya’daki Nippur kentinde Fırat’ın suyu, sulama kanallarıyla kente taşınır ve pişmiş toprak künklerle çeşmelere ulaştırılırdı. Yapılan kazılarda Ur kentinin pişmiş topraktan yapılmış kanalizasyon künkleri de bulundu. (Yukarıdaki resim M.Ö. 2000 yıllarında yaşamış Sümer kenti Mali’nin yerleşim şeklini gösteriyor.)

Yazının doğduğu topraklar... İlk yazıyı MÖ 3200 yıllarında Mezopotamyalı Sümerler buldu. İlk yazılar şekiller üzerine kuruluydu; yani her varlık ve olay için bir şekil kullanıyorlardı. Çivi yazısı işaretleri de geçmişteki bir resim yazısına dayanıyordu.


Yazının doğduğu topraklar...

İlk yazıyı MÖ 3200 yıllarında Mezopotamyalı Sümerler buldu. İlk yazılar şekiller üzerine kuruluydu; yani her varlık ve olay için bir şekil kullanıyorlardı. Çivi yazısı işaretleri de geçmişteki bir resim yazısına dayanıyordu.

Modern mimarının temeli olan tuğla endüstrisinin geliştiği medeniyet... Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi ise MÖ 4'üncü yüzyıla, Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir. Tarihçiler bu kulede 85 milyon adet tuğla kullanıldığını hesaplamışlar.


Modern mimarının temeli olan tuğla endüstrisinin geliştiği medeniyet...

Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi ise MÖ 4'üncü yüzyıla, Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir. Tarihçiler bu kulede 85 milyon adet tuğla kullanıldığını hesaplamışlar.

Modern takvimin ve astronominin geliştirenlerin yurdu ...Mezopotamyalı Sümerler zamanı altmış dakikalık saatlerde ölçmüş ve haftayı 7 güne bölerek günlük bir takvim de oluşturmuşlardı. Babilli astronomlar gündönümü ve tutulmaları hesaplayabiliyorlardı. Astronominin gelişimi din ve mitoloji ile iç içedir; zira insanlar astronominin bir amacı olduğuna inanıyorlar ve ona bazı dini veya mistik unsurlar yüklüyorlardı.


Modern takvimin ve astronominin geliştirenlerin yurdu

...Mezopotamyalı Sümerler zamanı altmış dakikalık saatlerde ölçmüş ve haftayı 7 güne bölerek günlük bir takvim de oluşturmuşlardı. Babilli astronomlar gündönümü ve tutulmaları hesaplayabiliyorlardı. Astronominin gelişimi din ve mitoloji ile iç içedir; zira insanlar astronominin bir amacı olduğuna inanıyorlar ve ona bazı dini veya mistik unsurlar yüklüyorlardı.

Kadın-erkek eşitliğinin anavatanı ... Mezopotamya'da kadınlar da erkekler gibi iş gücüne dahildi ve kadınlar, erkeklerin sahip olduğu hemen hemen tüm haklara sahipti. Boşanabiliyor, kendi işlerini kurabiliyor ve ticari anlaşmalar yapabiliyorlardı. Mezopotamya'daki ilk bira ve şarap üretimini yapan kadınlar bölgenin ilk şifacıları olarak bilinirler.


Kadın-erkek eşitliğinin anavatanı

... Mezopotamya'da kadınlar da erkekler gibi iş gücüne dahildi ve kadınlar, erkeklerin sahip olduğu hemen hemen tüm haklara sahipti. Boşanabiliyor, kendi işlerini kurabiliyor ve ticari anlaşmalar yapabiliyorlardı. Mezopotamya'daki ilk bira ve şarap üretimini yapan kadınlar bölgenin ilk şifacıları olarak bilinirler.

Benzer Galeriler


Sosyal Medya

Listetek © Copyright 2020, All Rights Reserved