Mezopotamya hakkında hatırlanması gereken 18 bilgi!

Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarını kaplayan bölgenin unutulmuş özelliklerini bu listede...

Yazar : Editör Görüntülenme : 8749

Dünyanın ilk uygarlığını kuran Sümerlerin anavatanıdır.


Dünyanın ilk uygarlığını kuran Sümerlerin anavatanıdır.

Modern ilaç tedavisinin ilk çıkış noktasıdır.


Modern ilaç tedavisinin ilk çıkış noktasıdır.

Modern hukukun temeli Mezopotamya’da atıldı.


Modern hukukun temeli Mezopotamya’da atıldı.

282 adet yasadan oluşan ve modern hukukun temeli olan Hammurabi Kanunları (MÖ 1780) günümüzde evlilik ile ilgili kuralları ve medeni hukukunun özünü oluşturuyor.


282 adet yasadan oluşan ve modern hukukun temeli olan Hammurabi Kanunları (MÖ 1780) günümüzde evlilik ile ilgili kuralları ve medeni hukukunun özünü oluşturuyor.

Tüm dinlerin çıkış noktasıdır.


Tüm dinlerin çıkış noktasıdır.

Tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da antik Mezopotamya dininin izlerini taşıyor.


Tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da antik Mezopotamya dininin izlerini taşıyor.

Modern matematiğin beşiğidir.


Modern matematiğin beşiğidir.

Mezopotamyalılar, ikinci dereceden bazı poligonların köklerini bulmayı, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlardı.


Mezopotamyalılar, ikinci dereceden bazı poligonların köklerini bulmayı, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlardı.

Dünyanın ilk sulama ve atık su altyapısının kurulduğu coğrafyadır.


Dünyanın ilk sulama ve atık su altyapısının kurulduğu coğrafyadır.

Mezopotamya’daki Nippur kentinde Fırat’ın suyu, sulama kanallarıyla kente taşınır ve pişmiş toprak künklerle çeşmelere ulaştırılırdı.


Mezopotamya’daki Nippur kentinde Fırat’ın suyu, sulama kanallarıyla kente taşınır ve pişmiş toprak künklerle çeşmelere ulaştırılırdı.

Yazının doğduğu topraklardır.


Yazının doğduğu topraklardır.

Çivi yazısı işaretleri de geçmişteki bir resim yazısına dayanıyordu.


Çivi yazısı işaretleri de geçmişteki bir resim yazısına dayanıyordu.

İlk yazıyı MÖ 3200 yıllarında Mezopotamyalı Sümerler buldu. İlk yazılar şekiller üzerine kuruluydu; yani her varlık ve olay için bir şekil kullanıyorlardı.


İlk yazıyı MÖ 3200 yıllarında Mezopotamyalı Sümerler buldu. İlk yazılar şekiller üzerine kuruluydu; yani her varlık ve olay için bir şekil kullanıyorlardı.

Modern mimarının temeli olan tuğla endüstrisinin geliştiği topraklardır.


Modern mimarının temeli olan tuğla endüstrisinin geliştiği topraklardır.

Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi ise MÖ 4`üncü yüzyıla, Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir.


Pişmiş tuğlanın endüstriyel anlamda ilk üretimi ise MÖ 4`üncü yüzyıla, Babil Kulesi yapımına denk düşmektedir.

Mezopotamyalı Sümerler zamanı altmış dakikalık saatlerde ölçmüş ve haftayı 7 güne bölerek günlük bir takvim de oluşturmuşlardı.


Mezopotamyalı Sümerler zamanı altmış dakikalık saatlerde ölçmüş ve haftayı 7 güne bölerek günlük bir takvim de oluşturmuşlardı.

Modern takvimin ve astronominin geliştirenlerin yurdudur.


Modern takvimin ve astronominin geliştirenlerin yurdudur.

Babilli astronomlar gündönümü ve tutulmaları hesaplayabiliyorlardı.


Babilli astronomlar gündönümü ve tutulmaları hesaplayabiliyorlardı.

Benzer Galeriler


Sosyal Medya

Listetek © Copyright 2020, All Rights Reserved